Broadcast Media for 2018

:30 Promo Video - Ken Verdoia
:60 Promo Video - Ken Verdoia

Fox 13 News Interview with Carl Aldrich - 3-15-18

Festival Promo - Ken Verdoia - 1:00
00:00 / 00:00
Festival Promo - Cherie Call - :30
00:00 / 00:00
Festival Promo - Clive Romney - :30
00:00 / 00:00